Főtevékenység: 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység.

Társaságunk kezdetektől kizárólag felszámolói tevékenységet folytat.