Jogszabály mutató

Fontosabb jogszabályok:

 

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

2000. évi C. törvény a számvitelről

225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a felszámolás számviteli feladatairól

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a felszámolók névjegyzékéről

39/2009. (IX. 3.) IRM rendelet a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól