Társaságunk a Dr. Hetényi Géza és Tsa. Felszámoló Kft 1997. évben alakult, s ezen évben, mint Dr. Hetényi Géza ügyvéd, felszámoló jogutódjaként került a felszámolók névjegyzékébe.

Társaságunk alapításától fogva kizárólag felszámolói tevékenységet folytat, tagjai kezdetektől közvetlenül és közvetve Magyarországon élő, magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, akik más felszámoló szervezetekben sem közvetve, sem közvetlenül tulajdonosi részesedéssel nem rendelkeznek, és más felszámoló szervezetek javára felszámolói tevékenységet nem folytatnak.

 

Társaságunk felszámolói tevékenységét döntően a Fővárosi Ítélőtábla működési területe alá eső Törvényszékek (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Székesfehérvári Törvényszék, Balassagyarmati Törvényszék és Egri Törvényszék) működési területén folytatja, de a jelenleg működő kijelölési rendszer alapján kisebb ügyszámmal eljár a Miskolci Törvényszék, a Debreceni Törvényszék, és a Kecskeméti Törvényszék előtt folyamatban levő felszámolási ügyekben is.

Társaságunk székhelye és telephelye Budapesten, míg 3 fióktelephelye   közül 1-1-1 fióktelep a Budapest Környéki Törvényszék, a Székesfehérvári Törvényszék, valamint a Balassagyarmati Törvényszék működési területén található.

Munkatársaink jogi, közgazdasági és pénzügyi-számviteli szakképzettséggel rendelkező szakemberek, akik mind szakterületükön, mind pedig a felszámolási eljárás területén megfelelő ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek, felkészültségüket folyamatos képzéseken történő részvétellel biztosítják, mely kellő garanciául szolgál a gazdaság ezen területén történő munkavégzéshez.